0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Cấn Đình Thái

Đào tạo và Hướng nghiệp

Rate this post

Thông tin cá nhân

– Thạc sỹ Cấn Đình Thái

– Chuyên môn: Cơ sở dữ liệu

– Sinh ngày: 27/06

– Điện thoại: 024.6260.1456

– Di Động: 0986.425.099

– Mail: candinhthai@gmail.com

– Website: www.candinhthai.com

Chủ đề nghiên cứu:

– Cơ sở dữ liệu

– Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

– Thương mại điện tử

Bài báo, hội thảo khoa học:

1. Ứng dụng bán hàng trực tuyến các sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam .- 2009/ Cấn Đình Thái

2. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin lưu trữ Quốc gia .-  2009/ Cấn Đình Thái

3. Quy trình bán hàng trên Amazon và ứng dụng thực tế cho sinh viên ngành Thương mại điện tử .-  2012/ Cấn Đình Thái

4. Phần mềm thư viện WinIsis và khả năng ứng dụng thực tế tại thư viện các trường học .- 2009/ Cấn Đình Thái

5. Phần mềm thư viện số Greeestone và khả năng ứng dụng vào thực tế tại thư viện các trường đại học Việt Nam .- 2016/ Cấn Đình Thái

6. Phân tích một số mô hình thương mại điện tử B2B thành công trên thế giới và giải pháp nhằm phát triển các mô hình thương mại điện tử B2B trong đó có Việt Nam .- 2018/ Cấn Đình Thái

7.  Giải pháp giúp doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam trong việc ứng dụng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để nâng cao hiệu quả E – Marketing vận dụng với doanh nghiệp .- 2018/ Cấn Đình Thái

8. Đề án xây dựng thư viện điện tử Trường cao đẳng Sư phạm Sơn La .- 2009/ Cấn Đình Thái

9. Ngôn ngữ lập trình app và khả năng ứng dụng thực tế trong công tác giảng dạy sinh viên ngành Công nghệ thông tin .- 2019/ Cấn Đình Thái

Spread the love