Cấn Đình Thái

Thông tin cá nhân – Thạc sỹ Cấn Đình Thái – Chuyên môn: Cơ sở dữ liệu – Sinh ngày: 27/06 – Điện thoại: 024.6260.1456 – Di Động: 0986.425.099 – Mail: candinhthai@gmail.com – Website: www.candinhthai.com Chủ đề nghiên cứu: – Cơ sở dữ liệu – Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Thương…
Read more