0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Công việc cơ bản của 1 kế toán là làm gì

Đào tạo và Hướng nghiệp

Rate this post

I. Kế toán là gì?

– Kế toán là việc đo lường, xử lý và truyền đạt thông tin tài chính và phi tài chính về các thực thể kinh tế như các doanh nghiệp và tập đoàn. Kế toán, vốn được gọi là “ngôn ngữ kinh doanh”, đo lường kết quả hoạt động kinh tế của một tổ chức và chuyển tải thông tin này đến nhiều người dùng, bao gồm các nhà đầu tư, chủ nợ, ban quản lý và các cơ quan quản lý. Những người hành nghề kế toán được gọi là kế toán viên.

– Thuật ngữ “kế toán” và ” báo cáo tài chính ” thường được sử dụng như những từ đồng nghĩa.

II. Những công việc cơ bản của kế toán phải làm trong doanh nghiệp

2.1 Công việc đầu năm

– Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm. Hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 31/1

– Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 12 hoặc quý IV

+ Nếu kê khai theo tháng thì hạn nộp là 20/01

+ Nếu kê khai theo quý thì hạn nộp là 30/01

– Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV. Hạn nộp là 30/01

2.2 Công việc hàng ngày

– Thu thập tất cả các hóa đơn đầu vào, đầu ra phát sinh của doanh nghiệp;

– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn như: Tên công ty, Mã số thuế, địa chỉ, số tiền…

– Hạch toán và kiểm tra hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán;

– Sắp xếp, lưu giữ chứng từ một cách cẩn thận và khoa học

– Làm các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc, kế toán trưởng…

Lưu ý: Việc lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán phải đảm bảo được hóa đơn, chứng từ kế toán không rách, nhàu nát, hỏng….và cơ quan Thuế chấp nhận được.

2.3 Công việc phải làm hàng tháng

– Lập tờ khai thuế GTGT theo tháng (DN kê khai theo tháng) và kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn nhận được của tháng đó trước khi nộp cơ quan thuế;

– Lập tờ khai thuế TNCN (DN kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải nộp);

– Lập tờ khai các loại thuế khác (Nếu có);

– Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC;

– Tính lương cho NLĐ và các khoản trích theo lương;

– Xuất kho, tính giá xuất kho và lập bảng tính giá thành;

– Đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp, các khoản tạm ứng cho nhân viên;

– Nộp tiền BHXH và tiền thuế (Nếu có phát sinh);

– Lập Báo cáo Quản trị và Báo cáo tài chính theo tháng (Ban Giám đốc yêu cầu);

Lưu ý: Khi lập tờ khai thuế nếu phát sinh số thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế

2.4 Công việc phải làm hàng Quý

– Lập tờ khai thuế GTGT theo Quý (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo Quý);

– Lập tờ khai thuế TNCN (Nếu DN kê khai theo quý và có phát sinh thuế TNCN phải nộp);

– Lập Báo cáo THSD hóa đơn;

– Tạm tính và nộp thuế TNDN và thuế TNCN (Nếu có phát sinh);

– Lập Báo cáo Quản trị và Báo cáo tài chính theo Quý (Ban Giám đốc yêu cầu);

2.5 Công việc kế toán phải làm cuối năm

– Lập Báo cáo thuế cho tháng cuối năm hoặc Quý IV: Tờ khai thuế GTGT; Báo cáo tình hình sử dụng HD; Tờ khai thuế TNCN (Nếu có);

– Kiểm kê Quỹ, Hàng tồn kho và biên bản đối chiếu công nợ;

– Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN theo năm;

– Đối chiếu sổ sách và lập BCTC năm: Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh; Cân đôi TK (DN dùng TT133/2016/TT-BTC) hoặc Lưu chuyển tiền tệ (DN dùng TT200/2014/TT-BTC);

– In sổ sách, chứng từ và trình ký;

– Nộp thuế TNDN và thuế TNCN (Nếu có phát sinh).

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội (công lập)

Điện thoại: 0986.425.099 (thầy Thái)

Website: www.hateco.edu.vn

Địa chỉ: Số 2, ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Spread the love