0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Giới thiệu tổng quan về ngành CNTT

Đào tạo và Hướng nghiệp

Rate this post

I. Giới thiệu tổng quan về ngành CNTT

Chương trình đào tạo CNTT hướng đến mục tiêu đào tạo cử nhân cao đẳng CNTT chuyên sâu về phát triển ứng dụng (lập trình và phát triển dự án phần mềm). Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT-Ứng dụng phần mềm có kiến thức chuyên sâu về công nghệ Java hoặc .NET, có kỹ năng lập trình tốt trên một trong hai ngôn ngữ Java hoặc C#, có kỹ năng tiếng Anh tốt để giao tiếp, trình bày ý tưởng và đọc tài liệu chuyên ngành, có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tham gia các dự án phần mềm để có thể tham gia ngay vào dự án của các doanh nghiệp; có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển các dự án nhỏ để tự mình khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

II. Hình thức đào tạo:

  • Hệ đào tạo: Cao đẳng
  • Hình thức đào tạo: Chính quy

III. Chương trình đào tạo:

  1. Thời gian đào tạo: 02 năm 4 tháng
  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

–  Số lượng môn học, mô-đun: 31

–  Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 2310 giờ (95 tín chỉ)

–  Khối lượng các môn học chung: 435 giờ

–  Khối lượng các môn học, mô-đun chuyên môn: 1875 giờ

–  Khối lượng lý thuyết: 645 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1576 giờ, kiểm tra 89 giờ

  1. Nội dung chương trình.

 

 

IV. Chuẩn đầu ra

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

– Người học được trang bị kiến thức về công nghệ thông tin, xây dựng và lập trình phần mềm;

– Sử dụng được các chương trình và ngôn ngữ lập trình, xây dựng được các module và phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ;

– Người học tốt nghiệp được cấp bằng cao đẳng và được công nhận danh hiệu cử nhân thực hành ngành ứng dụng phần mềm, đủ khả năng tiếp tục học lên chương trình đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet, quản trị mạng;

+ Trình bày được các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính và mạng máy tính;

+ Trình bày chính xác các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

+ Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc;

+ Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động;

+ Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;

+ Lập được kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu, hệ thống mạng máy tính;

+ Xác định được quy trình xử lý dữ liệu;

+ Đánh giá được các yếu tố đảm bảo an toàn dữ liệu;

+ Đánh giá được quy mô, hiện trạng của mạng máy tính;

+ Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, quản trị mạng máy tính;

+ Trình bày được các kiến thức về lập trình, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế web, thiết kế Game;

+ Trình bày được kiến thức về công nghệ phần mềm, quản trị dự án công nghệ thông tin.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

– Kỹ năng:

+ Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;

+ Kết nối, điều khiển được máy tính và các thiết bị ngoại vi, mạng máy tính;

+ Phân tích, tổ chức và thực hiện đúng quy trình vệ sinh các trang thiết bị cũng như kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn lao động, kỹ năng đảm bảo an toàn trong lao động nghề nghiệp;

+ Lắp ráp, kết nối, sử dụng được hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi, thiết bị an ninh;

+ Hỗ trợ, tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, hình thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

+ Tra cứu được tài liệu trên Internet bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;

+ Hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn;

+ Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc;

+ Thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, cháy, nổ, chập điện, an toàn lao động;

+ Xây dựng được các bài thuyết trình, thảo luận, làm chủ tình huống;

+ Phát triển được ứng dụng, sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

+ Thiết kế, xây dựng được cơ sở dữ liệu theo yêu cầu, tính chất của công việc được giao;

+ Sao lưu, phục hồi được dữ liệu đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống;

+ Thiết kế, xây dựng được hệ thống mạng cơ bản;

+ Xây dựng được các hệ thống thông tin đáp ứng kỳ vọng của khách hàng;

+ Triển khai, cài đặt, vận hành (quản trị) được hệ thống thông tin cho doanh nghiệp;

+ Quản lý được nhóm, giám sát được hệ thống công nghệ thông tin vừa và nhỏ.

+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

– Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện được tác phong công nghiệp, trung thực trong công tác;

+ Không ngừng học tập và sáng tạo trong công việc;

+ Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp;

+ Thể hiện tinh thần tập thể, đoàn kết và phát huy tối đa năng lực cá nhân;

+ Có khả năng tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong công việc.

– Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Nhận biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của nơi làm việc.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

–  Bảo trì máy tính;

–  Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin;

–  Quản trị hệ thống phần mềm;

–  Quản trị cơ sở dữ liệu;

–  Dịch vụ khách hàng;

–  Lập trình ứng dụng;

–  Quản trị mạng máy tính.

 

Thông tin liên hệ :

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội – Cao đẳng (công lập)

Điện thoại: 0986.425.099 (Thầy Thái)

Website: www.hateco.edu.vn

Địa chỉ: Số 2, ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Spread the love