0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Đào tạo và Hướng nghiệp

Rate this post

 

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

  1. Kiến thức:

+ Nắm vững để vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

+ Hiểu để vận dụng và thực hành được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán;

+ Nắm vững để vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

+ Năm vững cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

+ Hiểu để cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;

+ Nắm vững việc đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

  1. Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

+ Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng;

+ Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật;

+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc;

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

  1. Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận các công việc chuyên môn ở các Bộ, Ban, Ngành, các Tổng cục, Sở, Kho bạc, ngân hàng, các Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Chính sách tài chính,… Phòng (Ban) Kế toán, Ban kiểm soát tại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, các doanh nghiệp độc lập thuộc mọi thành phần kinh tế; làm thẩm định dự án, tín dụng, thanh toán quốc tế và triển khai các dịch vụ tài chính ở các ngân hàng; bảo hiểm; chuyên gia tư vấn tài chính… Có khả năng đảm nhận các công việc kiểm toán viên, nhà tư vấn, chủ nhiệm, giám đốc kiểm toán của các công ty kiểm toán trong và ngoài nước (Big four); Làm việc ở các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước như thuế, ngân hàng, kho bạc, tài chính Nhà nước từ trung ương đến địa phương

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Hotline: 0986.425.099 (thầy Thái)

Website: hateco.edu.vn

Địa chỉ: số 2, ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Spread the love