0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Thẻ: đại học online

Đào tạo và Hướng nghiệp

Tuyển sinh Đại học Quản trị Văn Phòng Online

Đại học Quản trị văn phòng online: Theo định hướng đào tạo của khoa, cử nhân ngành Quản trị văn phòng được đào tạo kiến thức lý luận về quản lý/quản trị; kỹ năng quản lý ở vị trí của người lãnh đạo và người tham mưu, giúp việc cho các bộ phận quản lý;…
Read more

Đại học sư phạm Tiểu học online từ xa

Bạn đang là giáo viên tiểu học muốn học đại học sư phạm tiểu học online để nâng lương, bạn muốn chuyển nghề sang đại học sư phạm tiểu học online nhưng ở miền núi không tiện đi lại. Chúng tôi có chương trình đào tạo onnline đại học sư phạm tiểu học. Học mọi…
Read more