Tuyển sinh Đại học Quản trị Văn Phòng Online

Đại học Quản trị văn phòng online: Theo định hướng đào tạo của khoa, cử nhân ngành Quản trị văn phòng được đào tạo kiến thức lý luận về quản lý/quản trị; kỹ năng quản lý ở vị trí của người lãnh đạo và người tham mưu, giúp việc cho các bộ phận quản lý;…
Read more