0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Thẻ: học đại học sư phạm tiểu học online

Đào tạo và Hướng nghiệp

Văn bằng 2 Sư phạm Tiểu học Online Từ xa

Văn bằng 2 Đại học Sư phạm tại Hà nội 2024: Nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho ngành Sư phạm TOÁN, Sư phạm VĂN, Sư phạm TIẾNG ANH, Sư phạm MẦM NON và Sư phạm TIỂU HỌC, ĐH Sư phạm tuyển sinh văn bằng 2 sư phạm với thông tin như sau: I.Các chuyên ngành Văn bằng 2 Đại học…
Read more

Đại học sư phạm Tiểu học online từ xa

Bạn đang là giáo viên tiểu học muốn học đại học sư phạm tiểu học online để nâng lương, bạn muốn chuyển nghề sang đại học sư phạm tiểu học online nhưng ở miền núi không tiện đi lại. Chúng tôi có chương trình đào tạo onnline đại học sư phạm tiểu học. Học mọi…
Read more