0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Thẻ: Học tiếng Hàn ở đâu

Đào tạo và Hướng nghiệp

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Nhật 2021

Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội là trường công lập thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Nhật 2021. Đây là hệ cao đẳng chính quy học song song, vừa học vừa làm đảm bảo học viên được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập và có cơ hội tốt…
Read more

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Hàn 2021

Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội là trường công lập thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Hàn 2021. Đây là hệ cao đẳng chính quy học song song, vừa học vừa làm đảm bảo học viên được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập và có…
Read more

Tuyển sinh cao đẳng tiếng Hàn năm 2020

Hiện nay các quốc gia đang đẩy mạnh quá trình hội nhập, giao lưu kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng, trong đó có Hàn Quốc. Việc đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc trở nên cần thiết, góp phần giải bài toán nhân lực xúc…
Read more