0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Thẻ: Học trung cấp thú y

Đào tạo và Hướng nghiệp

Học trung cấp Thú y tại Phú Thọ

Trung cấp thú y tại Phú Thọ 10 tháng học online từ xa hoặc trực tiếp tại Trường, Trường tuyển sinh trung cấp thú y, Lớp đào tạo trung cấp ở hà nội, lớp cấp tốc ngoài giờ, trong quá trình học sinh viên được phép chuyển đổi buổi học. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ…
Read more

Học trung cấp thú y cấp tốc online

Trung cấp thú y buổi tối cấp tốc 10 tháng học online từ xa hoặc trực tiếp tại Trường, Trường tuyển sinh trung cấp thú y, Lớp đào tạo trung cấp ở hà nội, lớp cấp tốc ngoài giờ, trong quá trình học sinh viên được phép chuyển đổi buổi học. I. HÌNH THỨC TUYỂN…
Read more