Liên thông đại học thú y năm 2020

Liên thông Đại học Thú y Hà Nội là khóa học dành cho đối tượng là những người đã tốt nghiệp Trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành Thú y có thể học tập để nâng cao cũng như hoàn thiện kiến thức chuyên sâu ở bậc đại học. NHU CẦU HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI…
Read more