Tuyển sinh cao đẳng tiếng Hàn năm 2020

Hiện nay các quốc gia đang đẩy mạnh quá trình hội nhập, giao lưu kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng, trong đó có Hàn Quốc. Việc đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc trở nên cần thiết, góp phần giải bài toán nhân lực xúc…
Read more