0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Tài liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp năm 2022

Đào tạo và Hướng nghiệp

Rate this post

Thực tập tốt nghiệp là một môn học bắt buộc trong mỗi chuyên ngành đào tạo. Môn học là những hoạt động nghề nghiệp thực tế có liên quan đến chuyên ngành lựa chọn của sinh viên, có sự thoả thuận bằng văn bản giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên. Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ chức vào học kỳ cuối của khóa học. Thực tập tốt nghiệp có vai trò quan trọng không chỉ với quá trình học tập mà còn với quá trình làm việc của sinh viên sau này.

Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học vào công việc thực tế, giải quyết các vấn đề cụ thể tại các doanh nghiệp. Hơn thế, sinh viên có dịp học hỏi và trau dồi thêm các kỹ năng mềm cần thiết cho mục tiêu nghề nghiệp tương lai sau khi tốt nghiệp ra trường.

Sau đây ban biên tập soạn thảo 1 số giấy tờ liên quan đến thực tập, hướng dẫn viết báo cáo thực tập và mẫu báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên tham khảo. Mọi vấn đề liên quan đến thực tập các bạn liên hệ với giảng viên hướng dẫn thực tập.

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ
1 Lịch làm việc
2 Phiếu đánh giá của cơ quan
3 Phiếu đánh giá của giảng viên
4 Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập
5 Mẫu báo cáo thực tập cho sinh viên tham khảo
6

Mẫu nội dung báo cáo thực tập ngành kế toán

(Mang tính chất tham khảo)

 

Spread the love