Đại học Ô tô Hà Nội tuyển sinh năm 2024

Công nghệ kỹ thuật ô tô là một ngành đào tạo trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật, nó nghiên cứu và phát triển các công nghệ liên quan đến sản xuất và sử dụng ô tô. Sinh viên sẽ học các kiến thức về kỹ thuật ô tô, công nghệ chế tạo, kỹ thuật sửa…
Read more