0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Thẻ: Đại học tâm lý học từ xa

Đào tạo và Hướng nghiệp

Cơ hội việc làm khi học Đại học Tâm lý Hà Nội

Đại học Tâm lý Hà Nội: Con người ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần song song với việc chăm sóc sức khỏe thể chất để có cuộc sống hài hoà về mọi mặt. Vì vậy, cử nhân ngành tâm lý học có nhiều sự lựa chọn và…
Read more

Đại học Tâm lý Hà Nội Online Từ xa

Đại học tâm lý Hà Nội online từ xa sử dụng các phương pháp học trực tuyến, học đại học online từ xa, bao gồm video bài giảng, tài liệu đọc, thảo luận và các bài tập và bài kiểm tra trực tuyến. Sinh viên có thể tự tạo lịch học linh hoạt, và có…
Read more

Cao đẳng Tâm lý học Online Từ xa

Học cao đẳng Online Tâm lý học sử dụng các phương pháp học trực tuyến, học đại học online từ xa, bao gồm video bài giảng, tài liệu đọc, thảo luận và các bài tập và bài kiểm tra trực tuyến. Sinh viên có thể tự tạo lịch học linh hoạt, và có thể học…
Read more