Thông báo tuyển sinh Liên thông cao đẳng Nấu ăn đợt cuối 2023

Trường Cao đẳng Nấu ăn phát thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng nấu ăn năm 2023. Thí sinh có bằng Trung cấp Nấu ăn có thể tiến hành đăng ký và nộp hồ sơ. Liên thông Cao đẳng Nấu ăn là gì? Liên thông Cao đẳng Nấu ăn là một trong những hệ đào…
Read more