0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Thẻ: liên thông đại học quản trị văn phòng online

Đào tạo và Hướng nghiệp

Liên thông Đại học Quản trị văn phòng tại Điện Biên

Nhà trường thông báo tuyển sinh lớp Liên thông lên Đại học Quản Trị Văn Phòng học Trực tuyến nhanh nhất chỉ 20 tháng lấy bằng. Thời gian học linh động, tự chọn lớp Sáng – Tối – Thứ 7 và Chủ nhật học online mọi lúc mọi nơi. Ngoài trụ sở chính nhà trường…
Read more

Tuyển sinh Đại học Quản trị Văn Phòng Online

Đại học Quản trị văn phòng online: Theo định hướng đào tạo của khoa, cử nhân ngành Quản trị văn phòng được đào tạo kiến thức lý luận về quản lý/quản trị; kỹ năng quản lý ở vị trí của người lãnh đạo và người tham mưu, giúp việc cho các bộ phận quản lý;…
Read more