Cho thuê phòng học tại Kim Chung, Đông Anh

Bạn là giáo viên đang có nhiều lớp dạy thêm, bạn là cán bộ muốn đào tạo nhân viên nhưng chưa có phòng học, chưa tìm được phòng học giảng dạy ưng ý. Hãy liên hệ với chúng tôi. Hiện tôi đang có 3 phòng học còn trống vào buổi tối, thứ 7 và chủ…
Read more