Những tố chất cần thiết của kế toán viên trong thời đại 4.0

Bạn là học sinh lớp 12, bạn là sinh viên đại học, bạn đang có định hướng theo đuổi trung cấp ngành kế toán doanh nghiệp. Nhưng liệu bạn đã hiểu rõ nghề kế toán là gì, những khó khăn trong nghề và lộ trình thăng tiến của một kế toán viên ra sao? Bài…
Read more