0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Danh mục: Đại học Quản trị văn phòng từ xa

Đào tạo và Hướng nghiệp

Có nên học Đại học Quản trị văn phòng không?

Ngành Quản trị văn phòng là ngành chuyên đào tạo công việc liên quan đến các lĩnh vực triển khai thực hiện, theo dõi đánh giá, thiết kế, lưu trữ hồ sơ, tài chính, nhân sự, lên kế hoạch các hoạt động của một văn phòng, doanh nghiệp hay tổ chức. Một quản trị viên văn…
Read more

Đại học quản trị văn phòng là gì? Ra trường làm nghề gì?

Ngành Quản trị văn phòng là một ngành học chuyên về việc quản lý các hoạt động văn phòng và các tài nguyên liên quan đến văn phòng, bao gồm các hoạt động quản lý tài chính, nguồn lực, hợp đồng, giao dịch, kế hoạch, văn bản, v.v. Mục tiêu của ngành này là hỗ…
Read more

Vai trò của quản trị văn phòng là gì? Có quan trọng không?

Nhà quản trị văn phòng là ai? Trước khi tìm hiểu vai trò của Quản trị văn phòng, hãy cùng bài viết tìm hiểu khái niệm nhà Quản trị văn phòng. Quản trị hành chính văn phòng được hiểu là quá trình hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm soát các hoạt động hành chính…
Read more