0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Chương trình đào tạo Đại học Tâm lý Hà Nội

Đào tạo và Hướng nghiệp

Rate this post

Tâm lý học thuộc khối khoa học xã hội, chuyên nghiên cứu về hành vi của con người thông qua những biểu hiện về tâm trí cũng như mọi mặt của ý thức, vô thức và tư duy. Ngành Tâm lý học không chỉ giải thích những gì chúng ta làm và cách ta thực hiện mà còn chuyên sâu vào quá trình suy nghĩ và lí luận những hành vi đó. Chương trình học Đại học Tâm lý Hà Nội:

1. Học Đại học Tâm lý học sẽ là gì:

– Chuyên viên Tham vấn tâm lý tại các trường học, trung tâm tham vấn tâm lý, doanh nghiệp có nhu cầu

– Chuyên viên Trị liệu tâm lý tại các khoa tâm lý của bệnh viện tâm thần, bệnh viện nhi, bệnh viện đa khoa, các trung tâm cơ sở xã hội có chức năng liên quan
– Chuyên viên tâm lý về tổ chức quản lý, tư vấn nhân sự, nhân viên phòng nhân sự, tiếp thị và nghiên cứu thị trường… trong các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế xã hội
Chương trình đào tạo Đại học Tâm lý Hà Nội

Chương trình đào tạo Đại học Tâm lý Hà Nội

– Cán bộ nghiên cứu, cán bộ dự án phát triển cộng đồng tại các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng Tâm lí học, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước…
– Giáo viên dạy kỹ năng sống tại các Trường phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng
– Tiếp tục học sau đại học theo chuyên ngành Tâm lý học hoặc các ngành gần có liên quan

2. Các môn học Đại học Tâm lý học:

Năm thứ 1
 1. Triết học Mác Lênin 
 2. Anh văn 
 3. Kỹ năng mềm 
 4. Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao 
 5. Nhập môn Tâm lý học
 6. Giáo dục Quốc phòng
 7. Kinh tế chính trị Mac-Lenin 
 8. Pháp luật đại cương 
 9. Tin học cơ bản 
 10. Môi trường và con người 
 11. Tâm lý học nhận thức 
 12. Xã hội học đại cương 
 13. Giáo dục thể chất 

Năm thứ 2:

 1. Chủ nghĩa Xã hội khoa học 
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
 3. Anh văn 
 4. Tâm lý học thần kinh  
 5. Tâm lý học phát triển 
 6. Tâm lý học nhân cách  
 7. Giáo dục thể chất 
 8. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 
 9. Tâm lý học xã hội  
 10. Tâm bệnh học  
 11. Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học 

Năm thứ 3:

 1. Anh văn 
 2. Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học 
 3. Thực hành trắc nghiệm tâm lý   
 4. Tâm lý học lâm sàng  
 5. Tham vấn tâm lý cơ bản  
 6. Kiến tập nghề 
 7. Tâm lý học sức khỏe  
 8. Tâm lý học giới tính  
 9. Tâm lý học gia đình  
 10. Tâm lý học tôn giáo  
 11. Tâm lý học giáo dục  
 12. Tâm lý học pháp lý  
 13. Tâm lý học tích cực

Năm thứ 4:

 1. Anh văn 
 2. Lý thuyết tham vấn trị liệu tâm lý  
 3. Thực hành can thiệp trẻ rối loạn phát triển  
 4. Giáo dục kỹ năng sống  
 5. Can thiệp và tham vấn khủng hoảng 
 6. Tham vấn tâm lý người nghiện 
 7. Những vấn đề xã hội 
 8. Nghiệp vụ quản trị nhân sự 
 9. Tâm lý người tiêu dùng 
 10. Tâm lý học tiếp thị 
 11. Quan hệ công chúng 
 12. Nhập môn CTXH 
 13. An sinh, chính sách và dịch vụ xã hội 
 14. CTXH với cá nhân và gia đình 
 15. CTXH trong trường học và bảo vệ trẻ em 
 16. CTXH trong y tế và người cao tuổi 
 17. Tham vấn trị liệu tâm lý người lớn  
 18. Tham vấn trị liệu tâm lý trẻ em  
 19. Thực hành tham vấn tâm lý học đường 
 20. Tâm lý học quản lý và lãnh đạo 
 21. Tâm lý học tổ chức nhân sự 
 22. Tâm lý học truyền thông 
 23. Tâm lý học xuyên văn hoá  
 24. Tham vấn chăm sóc sức khoẻ  
 25. Thực hành nghiên cứu TLH  
 26. CTXH với đối tượng yếu thế 
 27. Khóa luận tốt nghiệp 
 28. Thực tập/học kỳ DN

Trên đây là các thông tin và đặc điểm của ngành Tâm lý học đã được gói gọn ở bài viết trên. Rất mong bài viết sẽ giải đáp được những thắc mắc của bạn về ngành Tâm lý học, nếu có góp ý hoặc câu hỏi hãy để lại chúng ở phần bình luận và hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết sau!

Spread the love