Ngành Trung cấp Kế toán Online là gì?

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân…Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế.

Trung cấp kế toán online học những gì?

Trung cấp kế toán online học những gì?

Từ khái niệm Kế toán là gì, chúng ta có thể xác định được đối tượng của Kế toán chính là sự hình thành, biến động của tài sản mà kế toán cần phản ánh, được thể hiện ở hai mặt là tài sản và nguồn vốn trong quá trình hoạt động của đơn vị.

Kế toán doanh nghiệp:  là loại kế toán ở các doanh nghiệp, hoạt động với mục tiêu chính là kinh doanh sinh lời. Công tác kế toán và tài chính trong doanh nghiệp là nhằm đảm bảo rằng các doanh nghiệp có lợi và đạt hiệu quả tài chính. Kế toán được đánh giá bởi những hiểu biết về thương mại, tư duy phân tích và khả năng lãnh đạo, và ngày nay thường được xem là những thông dịch viên ngôn ngữ doanh nghiệp.

Trung cấp Kế toán Online học những gì?

Kiến thức cơ sở

  • Nguyên lý kế toán
  • Kinh tế vi mô
  • Lý thuyết tài chính tiền tệ

Kiến thức chung của ngành

  • Kế toán doanh nghiệp
  • Phần mềm kế toán Misa
  • Kế toán thương mại

Kiến thức chuyên sâu

  • Tài chính doanh nghiệp
  • Thuế và thực hành khai báo thuế
  • Kiểm toán

 

Mục tiêu đào tạo Trung cấp Kế toán Online – Mã ngành: 5340302

Đào tạo kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán như tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Có nên học Trung cấp kế toán Online?

Có nên học Trung cấp kế toán Online?

 

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kỹ năng phối hợp và áp dụng vào chương trình “học cùng doanh nghiệp” ngay từ năm nhất, nắm vững các kỹ năng chuyên môn cần thiết như đọc báo cáo tài chính, phân tích tài chính, các kỹ năng thương lượng, đàm phán,…

Sinh viên tốt nghiệp trung cấp kế toán có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau như nhân viên kế toán, thuế, tài chính, nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ.….tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực.

Nhận hồ sơ và xét tuyển ngành kế toán doanh nghiệp chia làm nhiều đợt và khai giảng hàng tháng.

Liên hệ học Trung cấp kế toán online: 0986.425.099 Thầy Thái