0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Danh mục: Đào tạo

Đào tạo và Hướng nghiệp

BÀI 7. CẤU TRÚC LẶP WHILE

Cấu trúc lặp while: Chức năng của nó đơn giản chỉ là lặp lại [Khối lệnh] khi điều kiện [biểu thức điều khiển] còn thoả mãn. Cú pháp: 1 2 3 4 while (biểu thức điểu khiển)      {        Khối lệnh;      } Trong đó:      – [biểu thức điểu khiển] là biểu thức logic.      – [Khối lệnh] còn thực hiện khi [biểu thức…
Read more

BÀI 6. CẤU TRÚC LẶP FOR

Ngôn ngữ lập trình – Có cấu trúc lặp for là cấu trúc lặp có số lần lặp biết trước. Kiểu dữ liệu của biến chạy là kiểu đếm được. Cú pháp:  1 2 3 4 for (biểu thức 1 ; biểu thức 2 ; biểu thức 3)       {       khối lệnh;       } Trong đó:   – biểu…
Read more

BÀI 5. CẤU TRÚC LỰA CHỌN (SWITCH)

Cấu trúc switch – case: Cú pháp của lệnh switch hơi đặc biệt một chút. Mục đích của nó là kiểm tra một vài giá trị hằng cho một biểu thức, tương tự với những gì chúng ta làm ở đầu bài này khi liên kết một vài lệnh if và else if với nhau. Cú pháp: 1 2 3 4 5…
Read more

BÀI 4. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH (IF)

Cấu trúc rẽ nhánh (câu lệnh if) Cấu trúc này được dùng khi một lệnh hay một khối lệnh chỉ được thực hiện khi một điều kiện nào đó thoả mãn. Cú pháp: – Cấu trúc if đơn: 1 2 3 4 if (bieu thuc dieu kien)   {      khối lệnh;…   } – Cấu trúc if – else: 1 2 3…
Read more

BÀI 3. CÂU LỆNH VÀO/RA

1. In dữ liệu ra màn hình     1 cout<<data1<<data1<<…; Trong đó:          – data là biến, biểu thức, xâu ký tự,…                – Mỗi khối dữ liệu cách nhau bởi <<             2. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím 1 cin>>var1>>var2>>…;           Trong đó:               …
Read more

BÀI 2. KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, HÀM SỐ

I. Các kiểu dữ liệu cơ bản chuẩn trong C\C++    1. Kiểu số nguyên    – Ký hiệu: int (2 Byte);    – Các kiểu mở rộng: long, unsigned int, unsigned long.       2. Kiểu số thực         – Ký hiệu: float (4 Byte)        – Các kiểu mở rộng: double, long double.           3. Kiểu ký tự       – Ký hiệu: char (1 Byte). II. Ép kiểu, chuyển kiểu  …
Read more

BÀI 1. GIỚI THIỆU C/C++

Giới thiệu ngôn ngữ C/C++ Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có…
Read more

Top 6 phần mềm học trực tuyến tốt nhất năm 2020

Hiện nay học sinh, sinh viên hầu hết các trường đều phải nghỉ học để phòng chống dịch, vậy nên việc dạy và học trực tuyến được xem như một trong những giải pháp duy trì hoạt động dạy và học khả thi, cần thiết, để chương trình không bị gián đoạn. Qua khảo sát…
Read more

Thiết kế app trường mầm non

Thiết kế app trường mầm non là kênh giúp cho các cơ sở đào tạo nhà nước lẫn tư nhân hiện nay có thể quảng bá dịch vụ học tập của mình đến các bậc phụ huynh, thu hút và khiến họ mong muốn gửi gắm con mình theo học tập tại trường. Ngoài ra…
Read more

Thiết kế ứng dụng trường học tại Hà Nội

Ứng dụng quản lý trường học là tập hợp của các ứng dụng như: Quản lý thời khóa biểu, quản lý lịch lao động dọn vệ sinh trường lớp, quản lý lịch giảng dạy, quản lý học sinh, quản lý giáo viên, quản lý điểm số, hạnh kiểm, tuyển sinh… Với ứng dụng này hoạt…
Read more